Avís Legal

Informació general

El domini www.mynews.es és propietat de My News S.L. El domicili social de l’empresa es troba a Cordovilla (Navarra), carretera de Saragossa kilòmetre 2,5. Les oficines centrals estan situades al Carrer de la Cucurulla, 9, 1-1, 08002 Barcelona, telèfon 93 356 84 10, fax 93 356 80 73. Registre Mercantil de Navarra, Tomo 1.379, Hoja nº NA-27.431, Folio 189, Inscripción 1. NIF B60.834.645.

My News S.L. és una societat independent creada a l’abril de 1995 per desenvolupar el servei MyNews Online, el primer diari electrònic personalitzat d’Europa.

Propietat Intel·lectual

My News S.L. té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les informacions, comunicacions, software, fotografies, dibuixos, àudios, vídeos, gràfics, música, sons, imatges, arxius de text, logotips, dissenys, marques, noms comercials, altres materials i serveis i dades que s’inclouen a la mateixa.

S’adverteix a l’usuari que tals drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, i sense perjudici de lo anterior, el contingut d’aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest web, ni tan sols mitjançant un hipervincle, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de My News S.L.

Com a conseqüència de lo anterior, l’usuari està d’acord i coneix que My News S.L. permet l’accés al mencionat contingut per ús de l’usuari, però que no concedeix llicència o autorització implícita alguna sobre el dret de propietat intel·lectual i/o industrial, o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos al web.